Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 23 września 2019 r.

Załączniki: