POSTANOWIENIE NR 215/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE II

POSTANOWIENIE NR 215/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE II z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej w Chodzieży w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.