ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.