ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.