Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - wrzesień 2019 r.

1. 9 września 2019r. godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 19 września 2019r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 6 września 2019r. godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 13 września 2019r. godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 19 września 2019r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży