Radni Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji 2018-2023

1. Dariusz Boberski

2. Joanna Drzewinska

3. Małgorzata Jeśko-Doręgowska

4. Iwona Kostrzewa-Lewińska

5. Agnieszka Małgorzata Kowalska

6. Michał Kozioł

7. Artur Koźlarek

8. Mirosława Kutnik

9. Krzysztof Nowak

10. Eugeniusz Pleśnierski

11. Ryszard Poznański

12. Piotr Przybyłowski

13. Wojciech Redziak

14. Ewa Siodła

15. Roman Wieczorek