Ogłoszenie z dnia 16.08.2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka 29, działki nr 3640/9 oraz 3640/48