Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 05.08.2019 roku

Chodzież, dnia 05.08.2019r.

Nr UE.271.9.2019

 

Wszyscy Wykonawcy


 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 tj. ze zm.),   informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla  zadania  pn. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna  i kulturalna śródmieścia”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę -  Konsorcjum firm: Lider - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież, Partner  – Firma Wielądek, Podanin, oś. Barwne 16, 64-800 Chodzież.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.                         

 

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

 

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyły  również firmy tj.:

 

1. Infradrog Chodzież, Sp. z o.o., Sp. K, ul. Ks. Ksyckiego 6b/1, 64-800 Chodzież.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty: 37,18 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 77,18 punktów.

 

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 47,54 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała 87,54 punkty.

 

2. Konsorcjum firm: Lider:  Infradrog Chodzież, Sp. z o.o., Sp. K, ul. Ks. Ksyckiego 6b/1, 64-800 Chodzież, Partner: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 36,21 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 76,21  punktów.

 

3. Thermbau Polska Sp. z o.o., Sp.K, ul. Młodych 78A, 64-920 Piła

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty:  44,55 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 84,55  punktów.

 

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 36,54 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 76,54  punkty.

 

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 54,65 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 94,65  punktów.

 

Część Nr 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

- w kryterium cena oferty:  55,18 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 95,18  punktów.

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

J.S.

skan zawiadomienia