Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - sierpień 2019 r.

1. 5 sierpnia 2019r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 26 sierpnia 2019r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży