Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - lipiec 2019 r.

1. 1 lipca 2019 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 26 lipca 2019r. godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży