Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 4 lipca 2019 r.

Załączniki: