Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - czerwiec 2019 r.

1. 6 czerwca 2019 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 18 czerwca 2019r. godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 14 czerwca 2019 r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży