Wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

Wyniki wyborów na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży