Proponowany porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 17 czerwca 2019 r.

Załączniki: