Postanowienie Nr 179/2019

Postanowienie Nr 179/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Chodzież