POSTANOWIENIE NR 173/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Chodzież