Wykaz umorzeń za 2019 r.

Chodzież, dnia 19.04.2019 r.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2018 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Bernadeta i Marceli Sikorscy

Wieczyste użytkowanie

Rozłożenie na raty

 

Trudna sytuacja zdrowotna i materialna

2

Bernadeta i Marceli Sikorscy

Wieczyste użytkowanie

Umorzenie zaległości

260,22

Trudna sytuacja zdrowotna i materialna

3

Maciej Rusin

Wieczyste użytkowanie

Umorzenie zaległości

4.186,43

Trudna sytuacja zdrowotna i materialna

 

Opr. Julita Piterek

 

 

 

 

Chodzież, dnia 19.04.2019 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 

1. Arkadiusz Matusiak

2. Mariusz Pietruszka

3. Krzysztof Klofik

4. Krzysztof Garstka

5. Henryk Sulima

6. Mateusz Małachowski

7. Maciej Pawiński

8. Paweł Szostak

9. Wiesława Dudek-Bruch

10. Robert Dobrzykowski

11. Grzegorz Zgórski

 

Opr. Julita Piterek