Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - maj 2019 r.

1. 20 maja 2019 r. godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży

1. 23 maja 2019 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży