Interpelacja radnego Piotra Przybyłowskiego z dnia 30 kwietnia 2019r.

Interpelacja Nr 12/2019
Odpowiedź na interpelację Nr 12/2019