ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie powołania operatorów do informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.