Postanowienie nr 142/2019

Postanowienie w sprawie zwołania posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.