Postanowienie nr 122/2019

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chodzież.