Proponowany porządek obrad IX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 10 maja 2019 r.

Proponowany porządek obrad IX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 10 maja 2019 r.

Załączniki: