ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.