OBWIESZCZENIE NR 0050.40.2019

OBWIESZCZENIE NR 0050.40.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji Komisarza Wyborczego w Pile o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r