Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.