Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 28 marca 2019 r.

Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 28 marca 2019 r.