Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci 2019

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2019

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji (tj. roczna kwota wydatków bieżących) dla przedszkola miejskiego wynosi: 1 732 757,22 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2018 r. w miejskim przedszkolu 142

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 667,12 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P60) miesięcznie 4 551,06 zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P65) miesięcznie 1 389,27 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P66) miesięcznie 1 724,61 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 402,41 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2018 r. według wag:

 P60 – 14 dzieci, P65 - 7 dzieci, P66 - 4 dzieci i wczesno wspomaganie- 27 dzieci

 

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 479,06 zł

 2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie wynosi: 95,81 zł

 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie 31,14 zł

 4. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 11,98 zł

5. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na zadania pozaszkolne (waga P67)
miesięcznie wynosi: 0,48 zł

 

Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi: 498,22 zł

 2. Kwota dotacji na ucznia gimnazjum na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 11,98 zł

3. Kwota dotacji na ucznia gimnazjum na zadania pozaszkolne (waga P67) miesięcznie wynosi: 0,48 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

1. waga subwencyjna P4 miesięcznie 670,68 zł

2. waga subwencyjna P5 miesięcznie 1 389,27 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1 724,61 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4 551,06 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2018 r. według wag:

P4- 3 uczniów, P5- 4 uczniów, P6- 11 uczniów i P7 – 11 uczniów

 

Chodzież, 8 kwietnia 2019 r.