Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - kwiecień 2019 r.

1. 4 kwietnia 2019 r. godz. 16.15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 17 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 11 kwietnia 2019 r. godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 15 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

3. 25 kwietnia 2019 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 15 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 24 kwietnia 2019 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży