Dyżury radnych Rady Miejskiej w Chodzieży w terminie od 8.04.2019 r. do 24.06.2019r.

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Chodzieży w terminie od 8.04.2019 r. do 24.06.2019r.:

Załączniki:

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. radni Rady Miejskiej w Chodzieży nie będą pełnili dyżurów  w  Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Kolejny grafik dyżurów będzie obowiązywał od dnia 2 września 2019r.