Zarządzenie nr 0050.28.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2019 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. Nowej w Chodzieży dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania