Uchwała Nr XXVI/267/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z 6 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.”