Ogłoszenie o naborze 15.02.2019

Komisja do spraw wyboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży, powołana na podstawie Zarządzenia NR 0050.13.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży, w dniu 15 lutego 2019 r. zakwalifikowała do udziału w zajęciach w Dziennym Domu Senior-Wigor w Chodzieży następujące osoby.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży:
1. Danuta Mąka
2. Jadwiga Sikorska
3. Maria Rykała
4. Natalia Sworowska
5. Irena Zalewska-Nazim
6. Stefania Lewandowska
7. Danuta Grycmacher
8. Alicja Przespolewska
9. Barbara Kasperska
10. Weronika Karetko
11. Teresa Januchowska
12. Halina Krawiec
13. Irena Wełnic
14. Ryszard Zalewski
15. Irena Niemczewska

 

Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży
Piotr Witkowski