Proponowany porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 30 stycznia 2019r.

Proponowany porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 30 stycznia 2019r.:

Załączniki: