Uchwała Nr XXIV/250/05 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Chodzież na lata 2005 – 2006