Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 27 grudnia 2018r.

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 27 grudnia 2018r.:

Załączniki: