Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży Kadencja 2018-2023

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

KADENCJA 2018-2023

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018r. | Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018r. | Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018r.

KOMISJA REWIZYJNA

1

Ewa Siodła

Przewodniczący

2

Ryszard Poznański

Zastępca Przewodniczącego

3

Joanna Drzewinska

Członek

4

Michał Kozioł

Członek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1

Agnieszka Kowalska

Przewodniczący

2

Roman Wieczorek

Zastępca Przewodniczącego

3

Krzysztof Nowak

Członek

4

Wojciech Redziak

Członek

 

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

1

Michał Kozioł

Przewodniczący

2

Joanna Drzewinska

Zastępca Przewodniczącego

3

Dariusz Boberski

Członek

4

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Członek

5

Iwona Kostrzewa-Lewińska

Członek

6

Artur Koźlarek

Członek

7

Mirosława Kutnik

Członek

8

Eugeniusz Pleśnierski

Członek

9

Piotr Przybyłowski

Członek

1

Ryszard Poznański

Członek

11

Ewa Siodła

Członek

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Przewodniczący

2

Wojciech Redziak

Zastępca Przewodniczącego

3

Dariusz Boberski

Członek

4

Iwona Kostrzewa-Lewińska

Członek

5

Agnieszka Kowalska

Członek

6

Artur Koźlarek

Członek

7

Mirosława Kutnik

Członek

8

Krzysztof Nowak

Członek

9

Eugeniusz Pleśnierski

Członek

10

Piotr Przybyłowski

Członek

11

Roman Wieczorek

Członek