Proponowany porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 17 grudnia 2018r.

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 17 grudnia 2018r.:

Załączniki: