Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 29 listopada 2018r.

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 29 listopada 2018r.:

Załączniki: