Proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 20 listopada 2018r.

Proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 20 listopada 2018r.:

Załączniki: