Postanowienie nr 328/2018

Postanowienie w sprawie zwołania Rady Miejskiej w Chodzieży w celu złożenia ślubowania.