Nagrania sesji Rady Miejskiej w Chodzieży

Nagrania sesji Rady Miejskiej w Chodzieży znajdują się pod adresem:

nagrania