Informacja o przebiegu konsultacji Programu Współpracy z NGO na rok 2019

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

W wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, odbytych w dniach 27 września 2018 r. - 4 października 2018 r. (ogłoszonych Zarządzeniem nr 0050.88.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 września 2018 r.), do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w określonym terminie wpłynął jeden wniosek, nadesłany pocztą elektroniczną przez Fundację Ukryte Marzenia z Chodzieży w dniu 4 października. Wniosek fundacji przedstawia szczegółowe propozycje rozwinięcia zadań mieszczących się w ramach zadań priorytetowych już ujętych w projekcie programu ( § 7. 1. pkt. 10,11 i 13).

 

Załącznik: tabela wniosków i odpowiedzi