Protokół Nr LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 wrześńia 2018r.

Protokół Nr LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży  z dnia 10 września 2018r.:

Załączniki: