OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

z dnia 3 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA CHODZIESKA

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

 

/-/ Dariusz Jan Sałata