Obieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Obieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w Wyborach do Rady Powiatu Chodzieskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.