INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 21.09.2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) , w celu powołania w mieście Chodzież obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24.09.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3

- Nr 2, w liczbie 3

- Nr 3, w liczbie 3

- Nr 4, w liczbie 3

- Nr 5, w liczbie 3

- Nr 6, w liczbie 3

- Nr 7, w liczbie 3

- Nr 8, w liczbie 3

- Nr 9, w liczbie 1

- Nr 10, w liczbie 1

- Nr 11, w liczbie 1

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3

- Nr 2, w liczbie 3

- Nr 3, w liczbie 3

- Nr 4, w liczbie 3

- Nr 5, w liczbie 3

- Nr 6, w liczbie 3

- Nr 7, w liczbie 3

- Nr 8, w liczbie 3

- Nr 9, w liczbie 1

- Nr 10, w liczbie 1

- Nr 11, w liczbie 1

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, sala 305, I piętro.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile II *

/-/Roma Dworzańska