Postanowienie nr 59/2018

Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży