Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 12 września 2018r.

Miejska Komisja Wyborcza w Chodzieży informuje, że :

  1. Dyżury Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywać się będą:
  1. Dyżury Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania kandydatów w wyborach Burmistrza Miasta Chodzieży odbywać się będą:

  1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, parter, pokój nr 205, tel. 67 28 27 171 w.206 , 67 28 25 704

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

/-/ Dariusz Sałata