Postanowienie nr 10/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży